Kort fortalt lagrer en VVB 7,5 kWt/100l. Dette er energi som det lurt å styre på en smart måte. Varmer en f.eks vannet nattestid når strømmen er rimeligere sparer en både penger og strømnettet for forbruktstoppet på formiddagen.

For de mer teknisk interreserte har vi sakset dette fra Wikipedia:

Oppvarmingstid på forrådsbereder:

For å regne ut hvor lang tid det tar å varme opp en forrådsbereder på 200 liter med 2 kW varmeelement fra 5 °C til 70 °C (∆t 65 K) blir formelen som følger:

  • Cj er spesifikk varmekapasitet til vann er 4,18 J/(gram × °C) eller 4,18kJ/(kg × °C). Eller, siden, pr. definisjon, 1J = 1Ws (watt sekund): Cj: 4,18kWs/(kg × °C). som blir brukt i regnestykket.
  • Q er volumet i berederen i liter (Én liter og ett kilogram er samme mengde siden det dreier seg om vann)
  • ∆t er differansen i temperatur (eksempelvis fra 5 °C til 70 °C gir en ∆t på 65 K)
  • T er 3 600 sekunder. Man må dele på det for å gå over fra kWs til det mer praktiske kWh.

{\displaystyle kWh={\frac {Q\times Cj\times \Delta t}{T}}}

For eksempel vil en 200 liters tank med ønsket oppvarming fra 5 °C til 70 °C, gi et energibehov på:

  • Energibehov = 200 liter × 4,18 × 65 / 3 600 = 15,09 kWh

For å få tiden kan energibehovet deles på effekten til varmeelementet i berederen (kWh/kW). En standard 200 liters tank kan ha varmeelementet med en effekt på 2 kW. Ved å ta denne brøken vil det dermed ta:

  • Tid = 15,09/2 = 7,55 timer

for å varme opp en 200-litersbereder med 2 kW-varmeelement fra 5 til 70 °C.

 

Her presenteres VVB med varmepumpeteknikk og styresystemer for vanlige VVB

Varmepumpedreven varmtvannsbereder 200l

EXPLORER EVO 2 200l Varmtvannsbereder med varmepumpeteknikk

Eddi Variabel sinus spennings regulator for VVB

Eddi variabel sinus spennings kontroller

Smartrele 40A Metering wifi Din1 format

Din skinnemontert wifi Smartrele 40A

lagt til handlevogn