Se flere ladekabler i underkategoriene listet opp i linjen over her.

Mode 3 er betegnelsen på ladekabler som brukes på nye typen ladestolper og mot ladestasjoner med type 2 stikk. Disse kablene inneholder ingen styresystemer men er kodet for å hindre overbelastning. Passer disse kablene mellom bil og ladepunkt kan du trygt plugge i og lade. Ladestyrken tilpasses automatisk til både bil, ladekabel og tilgjengelig effekt på ladepunktet.

Mode 2 er ladekabler inneholder styreelektronikk som regulerer bilens lader. Slike kabler følger gjerne med bilen og brukes mot et vanlig stikk på veggen. Kablene som følger med bilene begrenser ofte ladingen til 10A. Vi tilbyr her justerbare ladekabler som kan utnytte bilens lader bedre. 

Er du i tvil om hva kabel du bør velge til din bil kan du søke opp bilen din i denne oversikten: